Hypothecaire lening Leuven

Wilt u een hypothecaire lening aangaan om u te steunen bij de aankoop van uw toekomstige woning? Meestal moet u, om dit geld te lenen, een hypotheek nemen op een eigendom.
Wat is een hypotheek? Welke eigendommen kunt u hypothekeren en voor hoe lang?
Kom alles te weten over uw hypothecaire inschrijving in Leuven!

Ik vraag online een hypothecaire lening aan in Vlaams Brabant

Wat is een hypotheek?

Alvorens u een hypothecaire lening voor de aankoop van een onroerend goed in Leuven toe te kennen, moet de kredietinstelling de terugbetaling en de interesten van deze lening garanderen. Daartoe zal u worden gevraagd een goed, meestal onroerend goed, in waarborg te geven: dit is de hypotheek. 

Goed om te weten! Hoewel de door de kredietinstelling gevraagde waarborg meestal een hypothecaire inschrijving is, kunt u soms, onder bepaalde voorwaarden, opteren voor een hypothecair mandaat. Voor meer informatie over het hypotheekmandaat kunt u terecht op GeldBank.be.

Dit betekent dat in geval van wanbetaling op uw hypotheek, de geldverstrekker beslag kan leggen op het onroerend goed waarop u een hypotheek hebt gevestigd en het te koop kan aanbieden. Zo kan de kredietgever het verschuldigde bedrag en de boetes voor betalingsachterstand invorderen.

Om wettelijk ingeschreven te worden, moet het onroerend goed dat u in Leuven hypothecair verbindt, ingeschreven worden in het register van het Bureau voor Juridische Zekerheid. Deze registratie heeft betrekking op het bedrag dat de kredietgever als zekerheid aanvaardt. 

Welke eigendom als hypotheek nemen in Leuven?

Het verhypothekeerde goed is gewoonlijk het goed waarvoor de hypotheek is aangegaan. Dit is echter geen wettelijke verplichting. 

U hebt namelijk het recht om vele soorten onroerend goed als hypotheek aan uw geldschieter aan te bieden. Er zijn echter enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan;

  • U moet de eigenaar zijn van het verhypothekeerde goed,
  • De waarde van het onroerend goed dat u hypothekeert moet de waarde van uw hypotheek in Leuven dekken.

Als het eigendom aan deze voorwaarden voldoet, kunt u een ander eigendom aanbieden, maar ook een auto, een boot of een winkel.

Hoe lang duurt een hypothecaire inschrijving?

In principe heeft een hypothecaire inschrijving een maximale looptijd van 30 jaar. Als uw hypotheek in Leuven werd toegekend voor een periode langer dan 30 jaar, zal uw geldschieter een verlenging van de hypotheek moeten aanvragen voordat de periode van 30 jaar verstrijkt. 

Goed om te weten! Hoewel voor het verlengen van een hypotheek geen notariële akte nodig is, brengt het wel kosten met zich mee die u zult moeten betalen.

Wilt u meer weten over de kosten die verbonden zijn aan uw hypotheek in Leuven? Raadpleeg het dossier over dit onderwerp op Geldbank.be