Syndicus van mede-eigendom Vlaams Brabant

Als u in een flatgebouw in Brabant woont, dan maakt u zeker deel uit van een mede-eigendom die vertegenwoordigd wordt door een syndicus.

Hoe wordt een syndicus gekozen? Is een syndicus verplicht? Hoelang duurt het mandaat van een syndicus en kunt u voor het einde van zijn mandaat voor een andere syndicus kiezen? Ontdek de antwoorden op deze vragen in dit artikel.

Vind de juiste syndicus met "SyndicusKiezen"

SyndicusKiezen zoekt voor u de beste oplossingen voor het beheer van een mede-eigendom uit. Er bestaan talloze professionele syndici of digitale oplossingen in Waals-Brabant en Vlaams-Brabant: u hoeft enkel een offerte aan te vragen die u aan de mede-eigenaars kunt voorleggen.

Hoe wordt een syndicus gekozen?

De syndicus van een gebouw wordt, in de meeste gevallen, gekozen tijdens de algemene vergadering van Mede-eigenaars (AV). Of hij nu een vrijwilliger is of een professional, over zijn benoeming moet met een absolute meerderheid beslist worden. Daarvoor is 50% van de stemmen nodig, plus één.

Afhankelijk van de situatie kan de aanstelling van de syndicus verschillen:

  • Bij de constructie van een nieuw gebouw: De eerste syndicus kan benoemd worden door de projectontwikkelaar of door de notaris in het reglement van mede-eigendom. Dit staat bekend als een statutaire syndicus.
  • Er is nog geen syndicus aangesteld: indien er geen syndicus is aangesteld, kan een vrederechter er één aanstellen. Dit wordt een gerechtelijk syndicus genoemd.

Is de aanwezigheid van een trustee verplicht?

Als uw gebouw in Brabant verdeeld in kavels verdeeld is tussen minstens twee personen, dan is er inderdaad sprake van een mede-eigendom. Als je gebouw in Brabant in kavels verdeeld is tussen minimaal twee personen, is het inderdaad een mede-eigendom.

Er zijn echter uitzonderingen:

  • De aanwezigheid van een syndicus is niet verplicht voor een flatgebouw dat slechts aan één persoon toebehoort. Indien de eigenaar echter één van zijn kavels verkoopt, dan is de oprichting van een syndicus verplicht.
  • Als de aard van het gebouw het rechtvaardigt, en als alle mede-eigenaars het eens zijn met deze beslissing, dan is de aanwezigheid van een syndicus niet verplicht. Dit zijn vaak kleine mede-eigendommen met maximaal 3 of 4 kavels.

Hoelang duurt het mandaat van een syndicus?

De syndicus van een mede-eigendom die op een algemene vergadering gekozen wordt, krijgt een mandaat voor een periode van 1 jaar. Zijn contract kan op de jaarlijkse algemene vergadering met ten hoogste 3 jaar verlengd worden, met mogelijkheid tot verlenging.

Als de syndicus een statutaire of gerechtelijke trustee is, dan wordt hij of zij ook beschouwd als een voorlopige syndicus. Dit statuut vervalt automatisch bij de eerste algemene vergadering. Als de mede-eigenaars tevreden zijn over de syndicus, kan het contract telkens verlengd worden voor een periode van maximaal 3 jaar.

Kunt u het huidige contract van uw syndicus herroepen?

De syndicus, de entiteit die de gemeenschappelijke ruimten van je gebouw beheert, is dus een onmisbare persoon binnen uw mede-eigendom.

Wat moet u dan doen als u niet langer tevreden bent? Denk bijvoorbeeld aan renovatie- of herstellingswerken die niet uitgevoerd worden, slechte communicatie, AV’s die niet georganiseerd worden, te hoge tarieven… Er bestaan veel redenen tot ongenoegen.

Wist u dat het contract van uw syndicus op elk ogenblik kan worden herroepen?

Dit kan op drie manieren:

  • Het contract van de syndicus wordt herroepen via een stemming tijdens de jaarlijkse algemene vergadering, die ook wel de gewone algemene vergadering genoemd wordt.
  • Het contract van de syndicus wordt herroepen via een stemming tijdens een buitengewone algemene vergadering
  • Via een beroepsprocedure bij een vrederechter

Tijdens een gewone of buitengewone AV moet dit besluit met absolute meerderheid van de stemmen worden genomen.

Merk op dat uw mede-eigendom nooit zonder syndicus kan blijven. Het is dus absoluut noodzakelijk dat u tijdens de AV een nieuwe syndicus kiest die uw huidige syndicus kan vervangen.

Tips om een goede syndicus in Brabant te vinden

Om de beste syndicus te kiezen moet u rekening houden met 5 basiscriteria:
Vertrouwen - Bekwaamheid - Tarieven - Beschikbaarheid – Kwaliteit

Om het technisch beheer van uw mede-eigendom te optimaliseren, raden wij u aan om een syndicus te kiezen die zelf Vlaams-Brabant of Waals-Brabant gevestigd is.

Ontvang aanbiedingen van syndici uit uw regio. Vergelijk en kies de syndicus die aan uw verwachtingen en uw behoeften voldoet!