HUURGARANTIE Brabant

Wordt u een huurder in Brabant? Zowel in Waals als in Vlaams-Brabant zult u een huurwaarborg moeten geven. Afhankelijk van de regio kan het maximumbedrag van de garantie echter verschillen. ImmoBrabant geeft meer verduidelijking!

Regel uw huurwaarborg rechtstreeks via De-Huurwaarborg.be

Wat is een huurwaarborg?

Het instellen van een huurwaarborg is een noodzakelijke stap om de sleutels van uw nieuwe woning te ontvangen. Het is een som geld die u opzij moet zetten. Het is een financiële garantie voor de verhuurder voor het geval u uw verplichtingen als huurder niet nakomt (huur, onderhoud, enz.).

Wanneer krijgt u de huurwaarborg terug?

De huurwaarborg wordt aan het einde van de huurperiode volledig terugbetaald, op voorwaarde dat u aan al uw verplichtingen hebt voldaan. Indien nodig zal het gebruikt worden om bijvoorbeeld achterstallige huur of lasten te betalen, schade aan het eigendom te herstellen of een andere verschuldigde schadevergoeding te betalen. Het verschil wordt dan aan u terugbetaald.

Hoe stelt u uw huurwaarborg in?

ImmoBrabant biedt u, in samenwerking met de referentiewebsite De-Huurwaarborg.be, de mogelijkheid om uw huurwaarborg 100% online in te stellen. De online aanvraag kan zowel door de verhuurder als door de huurder worden gedaan. U profiteert bovendien van een eenvoudige, veilige en snelle procedure.

Let op: geef de verhuurder geen huurwaarborg in contanten, want dat is bij wet verboden.

Hoeveel bedraagt de huurwaarborg in Brabant ?

Het bedrag van uw huurwaarborg hangt af van het type huurwaarborg dat u kiest, maar ook van de streek waar het eigendom gelegen is.

Soort huurwaarborg Maximumbedrag in Waals-Brabant Maximumbedrag in Vlaams-Brabant
Huurwaarborg op een geblokkeerde rekening 2 maanden huur 3 maanden huur
Bankgarantie als huurwaarborg 3 maanden huur 3 maanden huur
Bankgarantie als huurwaarborg bij het OCMW (of CPAS) van de gemeente Brabant 3 maanden huur 3 maanden huur
Huurwaarborg die aan een levensverzekering wordt gekoppeld* Voorwaarden vrij te bepalen Voorwaarden vrij te bepalen
Huurwaarborg dat gegarandeerd wordt door een borgsteller * Voorwaarden vrij te bepalen Voorwaarden vrij te bepalen

*Deze soort huurwaarborg wordt niet in de wet van 2007 vermeld maar wordt is wel geldig.